Regionale flexpool; samen optrekken in de strijd tegen corona

24 nov 2020

Vorige week ging het COVID Capaciteit Center (afgekort CCC) van start. Het CCC is een regionaal initiatief waarbij vier zorgpartijen (Amaris, HilverZorg, Inovum en Lyvore) in de regio Gooi en Vechtstreek samenwerken om het grillige verloop van de COVID-19-besmettingen het hoofd te bieden.

Al voor de COVID19-pandemie was het vinden van voldoende kwalitatief zorgpersoneel een uitdaging. In deze tweede golf is het voor zorgpartijen alle hens aan dek wat dat betreft. Omdat er is sprake van een golvende beweging qua besmettingen bij cliënten en personeel, vraagt dit om een veel flexibelere manier van inzet van zorgpersoneel. De vier ouderenzorgorganisaties in de regio Gooi en Vechtstreek hebben nu de handen ineengeslagen om gezamenlijk een regionale flexpool in te richten: het COVID Capaciteit Center.

Wat is het COVID Capaciteit Center?
Alle zorgorganisaties worden getroffen door uitbraken. Het is alleen van tevoren niet bekend wanneer, waar en van welke omvang. Dat beeld is erg grillig. Met het CCC wordt een werkwijze ingericht om slimmer samen te werken en zo overal genoeg medewerkers te kunnen hebben. Het centrum heeft overzicht over de deelnemende organisaties en kan daardoor de ‘flexende’ medewerkers meer uren aanbieden zonder dat zij de flexibiliteit verliezen.

Beter zicht 
Deze flexmedewerkers kunnen via InPlanning van Intus aangeven welke diensten ze kunnen werken. Het CCC kan zo de benodigde medewerkers inplannen bij de deelnemende organisaties. Er is beter zicht op aantallen COVID-units en -teams, maar ook de hoeveelheid bezette bedden en verwachte benodigde inzet kan het CCC. Op die manier wordt de bezetting geborgd en is de kwalitatieve zorg op orde.

Hoe kon het COVID Capaciteit Center snel starten?
Naast de samenwerking met Intus voor de planoplossing is er een samenwerking met detacheringsbureau Maandag aangegaan voor de werving van de zorgprofessionals. In korte tijd heeft het CCC in vier weken tijd al meer dan 100 zorgprofessionals aan zich kunnen binden. Het is indrukwekkend te zien wat allemaal mogelijk is doordat diverse partijen met veel enthousiasme de samenwerking opzoeken en zich volledig inzetten om deze COVID19-zorg mogelijk te maken.