Even voorstellen: onze cliëntenvertrouwenspersoon

20 apr 2021
Maak kennis met Angelina: zij is de nieuwe cliëntenvertrouwenspersoon (cvp) bij HilverZorg vanuit Stichting Zorgstem cliëntvertrouwenspersonen. Waarom is er een cvp en wat houdt haar functie precies in? Angelina Awondatu legt het ons graag uit.
 
Onafhankelijk en vertrouwelijk
Angelina vertelt: “Als cliëntenvertrouwenspersoon ondersteun ik de cliënt en/of hun vertegenwoordiger. Ik werk onafhankelijk, dus niet voor de zorginstelling. Wat mij wordt verteld, is vertrouwelijk. Alleen met toestemming van de betreffende cliënt kan ik als cvp met anderen praten over bepaalde situaties.”
Angelina is er voor ontevredenheid of klachten over de zorg in het algemeen, en voor klachten over onvrijwillige zorg (Wet zorg en dwang, zie onder).
 
Wat kan de cliëntenvertrouwenspersoon betekenen?
  • Helpen bij het helder krijgen van het probleem.
  • Informatie en uitleg geven over de rechten.
  • Vertellen wie verder kan helpen.
  • Helpen om in gesprekken te organiseren tussen cliënt, vertegenwoordiger en de zorgverlener over het probleem.
  • De gesprekken samen voorbereiden.
  • Ondersteunen in gesprekken die gaan over onvrijwillige zorg.
  • Helpen bij het schrijven van brieven of mails.
  • Een klachtenprocedure van een cliënt ondersteunen. 

Contactgegevens
Heeft u een compliment of klacht? U vindt de contactgegevens van onze cliëntvertrouwenspersoon op deze pagina.

N.B.: Op dit moment wordt Angelina vervangen door mw. Yasmina Youjil.
U kunt de mail en nummer op bovenstaande pagina blijven gebruiken, Yasmina heeft hier toegang toe.

 
De rol van de medewerker
Zie jij als medewerker dat er spanningen zijn tussen de cliënt en de vertegenwoordiger? Dan kun je dat Angelina laten weten. “Ook met jouw informatie ga ik natuurlijk vertrouwelijk om”, benadrukt Angelina. “Ik neem in zo’n geval de verantwoordelijkheid van jou over, zodat jij je weer volledig kun richten op de zorg voor de cliënt.”
 
Wet zorg en dwang
Op 1 januari 2020 is de Wet zorg en dwang (Wzd) ingegaan. Deze wet regelt met name de rechten bij onvrijwillige zorg of onvrijwillige opname van onder meer mensen met een psychogeriatrische aandoening, zoals dementie. De wet regelt ook dat deze cliënten recht hebben op een cliëntenvertrouwenspersoon. Deze heeft altijd vrije toegang tot de cliënten.
 
Even wennen
“Het kan even wennen zijn”, zegt Angelina. “In het verleden werd door personeelstekort en onvoldoende mogelijkheden vaak snel óver een cliënt beslist, in plaats van dat de cliënt of vertegenwoordiger zelf mocht beslissen. Door de Wet zorg en dwang is dit nu anders geworden. Als cliëntenvertrouwenspersoon geef ik cliënt en vertegenwoordiger een stem en zoeken we samen naar de beste mogelijkheden om een probleem op te lossen.”