Uw behoefte aan zorg kan in de loop van de jaren veranderen. Bij HilverZorg vindt u altijd de juiste deskundigheid, zowel in de wijk als in de woondiensten- en expertisecentra.

Woondienstencentra

In vrijwel iedere wijk van Hilversum vindt u een woondienstencentrum van HilverZorg. De faciliteiten van die centra zijn niet alleen bedoeld voor mensen die in het centrum zelf wonen, maar ook voor inwoners van de héle wijk. In veel woondienstencentra is een huisartsenpraktijk. Daarnaast is er vaak een fysiotherapeut (soms zelfs met een fitnesszaal), een apotheek, een kinderdagverblijf, een kap- en/of schoonheidssalon, een winkel, een restaurant of brasserie en recreatieruimte. Het veelzijdige karakter maakt het woondienstencentrum in uw wijk bij uitstek de plek om mensen tegen te komen.

Expertisecentra

Als u zorg nodig heeft die om gespecialiseerde deskundigheid vraagt kunt u terecht in één van onze expertisecentra. Hier zijn de kennis, ervaring en voorzieningen aanwezig om u optimaal van dienst te zijn. HilverZorg beschikt over twee expertisecentra: Zonnehoeve en Nieuw Kerkelanden. Ieder met een eigen specialiteit. De speciaal opgeleide mensen die in deze centra werken, hebben zich volledig toegelegd op specifieke vormen van zorg. De intensieve begeleiding, behandeling en verzorging van mensen met dementie is daar een voorbeeld van.