Kwaliteitsjaarverslag

Het Kwaliteitsverslag 2017 vindt u hier. Het is voor het eerst dat HilverZorg dit verslag publiceert, vormgegeven conform het nieuwe kwaliteitskader. Het verslag over 2017 kan nog niet aan alle nieuwe normen voldoen, omdat zorgorganisaties in 2017 nog niet met een Kwaliteitsplan op basis van het nieuwe normenkader werkten.  Vanaf 2018 is dit wel het geval, zodat het Kwaliteitsverslag 2018 wel helemaal volgens het nieuwe kwaliteitskader zal worden opgebouwd
In dit verslag is ook de personele samenstelling opgenomen