Wij zijn er om beperkingen als gevolg van ouderdom en ziekte te voorkomen of vertragen, zo nodig te behandelen en anders in ieder geval de gevolgen te verzachten. Dit doen wij door veelzijdige zorg en ondersteuning te bieden bij de mensen thuis of in onze woondiensten- of expertisecentra. Met kleinschalige, integrale zorg stellen we onze klanten in staat hun leven in te richten zoals zij dat zelf willen. Nu en in de toekomst. 

Dichtbij

HilverZorg is continu op zoek naar vernieuwing en verbetering op het gebied van zorgconcepten en dienstverlening. De komende jaren gaat HilverZorg mensen, service en voorzieningen in de wijk nog meer centraal stellen. We organiseren de zorg en ondersteuning waar onze klanten prijs op stellen zoveel mogelijk rondom de plek waar zij met plezier wonen en leven.

Onze woondienstencentra vormen in de wijk een trefpunt voor mensen, ondersteuning en zorg. HilverZorg is altijd in de buurt. De HilverZorg woondienstencentra De Boomberg, De Egelantier, Lopes Dias en Nieuw Kerkelanden zijn voorbeelden van deze formule. Het betekent dat zowel de eigen bewoners, als wijkbewoners er van harte welkom zijn.

Experts

Speciaal voor de zwaarste en meest gespecialiseerde zorgvragen heeft HilverZorg 2 expertisecentra: Zonnehoeve en Nieuw Kerkelanden. De hoogopgeleide mensen die in deze centra werken, hebben zich volledig toegelegd op specifieke vormen van zorg op de gebieden van dementie, niet aangeboren hersenletsel en geronto psychiatrie.

Samenwerking

Lokale samenwerking is bij de activiteiten van HilverZorg het uitgangspunt. In de diverse wijken werken we nauw samen met lokale ondernemers, corporaties, zorg- en welzijnspartners, vrijwilligers, artsen en ziekenhuizen. We zijn op diverse manieren en momenten aanwezig in de wijk. Inwoners van Hilversum maken daardoor al kennis met HilverZorg en andersom leren we hen ook kennen.